viernes, 11 de septiembre de 2015

La vida en llamas: Episodio 1Un año más, los incendios han sido noticia este verano en nuestro país. La ola de calor que hemos sufrido ha convertido el 2015 en el peor año de incendios del trienio. Aunque resulte difícil de creer, los incendios forestales arrasan cada año en el mundo una superficie equivalente a la India. Y lo que es peor, los expertos anuncian que, debido al calentamiento global, en los próximos años el número de incendios se multiplicará por tres. El Planeta Tierra se está convirtiendo en un polvorín en el que hay una franja donde los incendios son especialmente violentos, una franja donde converge la tormenta perfecta del fuego: altas temperaturas, sequedad y abundante masa forestal como combustible. Es una franja que va desde Australia hasta California y que tiene un punto débil: la Península Ibérica, el lugar de Europa donde más incendios se producen. Una tierra que guarda todavía una delgada línea de bosques que son el único escudo frente a la desertización que avanza desde el sur, desde el Sáhara. Una frontera donde cada árbol cuenta.
Los que luchan por detener el avance de la desertización pelean una batalla a vida o muerte contra el fuego. En España, sólo en los últimos años, medio centenar de personas han fallecido luchando contra los incendios. El periodista David Beriain regresa a Discovery MAX este mes de septiembre para contar la historia de los que lo arriesgan todo por defender el bosque en su nueva serie “La vida en llamas”. Un proyecto de tres episodios que ofrece una mirada única sobre los incendios y sobre los que luchan contra ellos. 
Beriain y su equipo, encabezado por el director de fotografía Sergio Caro, siguen a una unidad de élite de lucha contra los incendios forestales en uno de los lugares más peligrosos del mundo para combatirlos: Andalucía. Durante tres episodios de una hora de duración, el equipo sigue la vida de la BRICA, una unidad de élite dentro del dispositivo de lucha contra incendios de Andalucía, el INFOCA. Una especie de comando especial de 12 hombres que se suben a un helicóptero y vuelan a los lugares más difíciles de los incendios.
“Queríamos rendir un homenaje a toda esa gente que se deja lo mejor de su vida entre las llamas. Contando su historia, hemos querido mostrar el sacrificio y el  precio que pagan los miles de personas que defienden lo que nos queda de naturaleza. Si uno pudiera elegir a sus héroes, estos serían los nuestros. Gente sencilla, gente de campo. Gente que simplemente haciendo su trabajo, ya hace mucho”, dice Beriain sobre este nuevo proyecto con el que Discovery MAX vuelve a apostar por la producción local.
Una producción documental de 93 metros, La Claqueta PC y Canal Sur con la participación de VEO para Discovery MAX y con la ayuda y colaboración del ICAA, la Consejería de Cultura, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Junta de Andalucía e INAER  en la que se ha tenido que hacer frente a condiciones de rodaje muy complicadas. Un escenario donde conseguir las imágenes y el sonido necesarios para contar la historia de estos héroes ha sido un desafío técnico de primera magnitud en el que se han empleado tres años de trabajo.

La vida en llamas: Episodio 1


lunes, 16 de marzo de 2015

Paso canadiense ingenioso

Un nuevo concepto de "paso canadiense"...eso si como vallas en bici o en moto dudo que con el peso funcione el ingenio...y con un todoterreno temo por la integridad de la estructura


martes, 3 de marzo de 2015

EPISODIO AVENIDA DO EBRO 2015: Menos caudal pero mais altura? Causas e Explicación
Unha avenida (coñecida nalgúns lugares tamén como enchente -dun río, regueiro, etc. -, crecente, riada ou augas altas) é a elevación do nivel dun curso de auga significativamente maior que o fluxo medio deste. Durante a enchente, o caudal dun curso de auga aumenta en tales proporcións que o leito do río pode resultar insuficiente para contelo. Entón a auga desbórdao e invade o leito maior, tamén chamado chaira aluvial.Estas chairas aluviais son amplos espazos que cumplen o papel de disipacion de enerxia das augas e almcenamento de caudais en resumo sonun sitema de autoregulaicon do rios para reducir os seus excesos.Son xeralmente fértiles e nelas o home ubicou a maior parte das súas actividades(campos de cultivo,...) e infraestruturas (cidades, autoestradas etc...), pero a natureza e sabia e sempre tende a recolonizar aquilo que lle foi arrebatado.

Durante o pasado mes de Febreiro e debido as numerosas precipitacións acaecidas en todo o norte de España , o río Ebro desbordase ao seu paso por Miranda de Ebro, nas estacións de aforo(medida) rexistrouse un caudal de uns 1.000 m3/s ou o que é o mesmo uns 1000000 l/s

O caudal asignado aos niveis rexistrados no sensor de nivel da estación de aforamentos se establece mediante a táboas de gasto (altura-caudal) que é válida para as situacións nas que só o río Ebro vén crecido e os ríos Bayas e o Zadorra non interfiren no seu desaugadoiro ou circulación a través do tramo urbano de  Miranda. O caudal máximo que lle tería correspondido, en situación de fluencia sen interferencia, a un nivel de 6,95 metros sería de 1372 m³/s.

Nesta ocasión, non obstante, tanto o Bayas como o  Zadorra viñeron crecidos, o que reduciu a capacidade de desaugadoiro do Ebro na confluencia dos tres ríos xerando un amplo remanso que sobreelevou os niveis observados nas tres estacións de aforamento ubicadas no nucleo urbano de Miranda do ebro no leito do Rio Ebro e nos tramos finais do rio Bayas e Zadorra. Este remanso reduciu as velocidades de fluxo e sobreelevou a lámina de auga, invalidando, polo tanto, a utilización das táboas de gasto. Isto provocou que, en tempo real, os datos de caudal ofrecidos estivesen sobreestimados respecto ao caudal que circulaba, limitado pola capacidade do tramo.

Isto obriga a recorrer a outras fontes (á parte do nivel real rexistrado) que permitan avaliar os caudais circulantes. Analizando todas estas  fontes estímase que os caudais punta rexistrados en Miranda de Ebro foron moi próximos a 1000 m³/s e non de 1372 m³/s como indicaban as táboas.. Para este caudal, segundo a táboa de gasto establecida para a estación, válida para cando o Zadorra non vén crecido, o  nivel que houbera correspondido sería de 5,50 m de altura. Sobre a base destes datos, estímase que a enchente  do Zadorra e o Bayas exerceron un efecto de sobreelevación da lámina de auga en Miranda de Ebro algo inferior a 1,50m.

Durante o episodio do 2015 o encoro do Ebro, na cabeceira do Ebro, rexistrou caudais punta de entrada de 250 m³/s, mentres que os caudais vertidos por este foron de 5 m³/s (caudais ambientais) en todo momento.Analizando os datos de nivel e caudal reais circulantes por Miranda e extrapolando os niveis que poderían ter circulado por Miranda, dedúcese que poderían ter sido de entre 7,60 m e 8,20m (xa tendo en conta o efecto de remanso que se constatou neste episodio).

A previsión inicial do nivel máximo foi da orde de 5,20m, mentres que o nivel observado no aforamento posteriormente foi de 6,95m . A explicación de por que non se fixo unha boa previsión dos niveis foi que non se tiña constancia do importante que podían ser os efectos de retención exercidos polo Zadorra sobre o Ebro (aínda sendo conscientes de que era bastante probable que este fenómeno de sobreelevación puidese darse, descoñecíase a súa magnitude real).

CONCLUSIÓN:

Tecnicamente trátase de «unha sobreelevación de lámina», fenómeno que ademais se vai repetir a cidade cando se dean as mesma condicións, xa que a confluencia de caudais xera unha afección de difícil corrección, e ante a que non poden executarse grandes obras que alivien este problema de cara ao futuro. Así que segundo os cálculos da Confederación hidrográfica do Ebro, de xuntarse de novo estes mesmo caudais nos tres ríos, este episodio poderá repetirse de media cada 25 anos, que é o período de retorno ou tempo medio entre duas avenidas con caudais semellantes ou superiores para avenidas deste tipo.


As infraestucturas (embalses, diques etcc) non impiden as crecidas ou avenidas, solo mitigan os seus efectos. Cada crecida é diferente, o Ebro e un sistema natural moi complexo, non só debemos giarnos por modelos hidráulicos y períodos de retorno, senón  e principalmente polo  sentido común. Os danos potencial cada vez son maiores a pesar de que estamos ben preparados e organizados para “predicilas” pero pola contra cada vez que ocorre unha avenida hai mais danos posto que aumentamos a exposición ( ocupando terreos que lle corresponden ao dominio publico hidráulico, en consecuencia aos ríos e o Ebro neste caso en concreto) A solución esta en un correcto mantemento dos cauces e unha correcta ordenación do territorio. 

Fonte: Datos obtidos da CHE

lunes, 26 de enero de 2015

Ence investiu preto de 9 millóns de euros en melloras de carácter ambiental en Pontevedra nos últimos 3 anos


Entre 2011 e 2013, o impacto oloroso do Centro de Operacións de Ence en Pontevedra reduciuse nun 96%. Ademais, tamén melloraron sensiblemente indicadores claves como os relacionados coa calidade do efluente de Ence á Ría, o consumo de materias primas ou a emisión de partículas en suspensión. A empresa mellora de forma moi notable os principais indicadores de xestión ambiental determinados pola normativa da UE.O traballo das preto de 800 persoas da bisbarra cuxa actividade profesional está relacionada coa de Ence, investimentos por valor de 8.8 millóns de euros, e o obxectivo que se marcou a empresa de consolidar as súas fábricas como exemplos de xestión ambiental a nivel mundial están detrás destas melloras.

O avance en materia de redución de olores é o máis perceptible. Para alcanzar este punto efectuáronse importantes investimentos en tecnoloxía e revísanse de forma continua os procedementos de traballo nas fases do proceso de produción de Ence susceptibles de xerar olores. A empresa ten o ambicioso obxectivo de eliminar por completo os olores no que resta de 2014.

Tamén se efectuaron, nos últimos anos, importantes investimentos destinados a reducir as emisións de vapor da factoría. O resultado é visible para toda a cidadanía. O impacto visual desas emisións afectaba ao ámbito da Ría e xeraba un efecto alarma na cidadanía. En materia de emisións aéreas, a empresa rexistrou importantes melloras en materias como a emisión de partículas. A Declaración Ambiental de Ence correspondente a 2013 será feita pública no mes de xullo.

Ademais, a fábrica de Ence en Lourizán consolida a súa posición de liderado en materia de Demanda Química de Osíxeno (DQO) entre todas as fábricas do seu sector en Europa. A DQO é o principal indicador da calidade dun efluente líquido.

A empresa tamén quere avanzar na integración paisaxística da fábrica. Para iso convocou en 2012 un Concurso Arquitectónico no que resultou vencedor o proxecto 'Materia Propia', do estudo valenciano Orts&Trullenque. No Concurso participaron 102 proxectos de diferentes países. Tal e como se estableceu nas bases do certame, o proxecto arquitectónico será desenvolvido sempre que as condicións administrativas o permitan.


La superficie con certificado FSC de gestion forestal en España aumento de 2012 a 2014 un 21%


La superficie con certificado FSC de gestion forestal en España aumento de 2012 a 2014 un 21%
El estudio de FSC "La certificación FSC en España y su contribución a la mejora de los servicios ecosistémicos" consta de una compilación revisada de la documentación de los 5 cursos presenciales y semipresenciales desarrollados en las CC.AA. de Cantabria, La Rioja, Castilla la Mancha y Extremadura de 30 de junio de 2014 a 15 de enero de 2015. El estudio es la última acción del proyecto de FSC "Certificación FSC, servicios ecosistémicos y mercado de productos forestales" en el marco del programa Empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), edición 2014.Los beneficios ecosistémicos son aquellos que la sociedad/empresas obtienen de los ecosistemas (bienes y/o servicios) como agua potable, madera, regulación climática, control de plagas, inundaciones etc.. Para el estudio, que ha contado con la colaboración de expertos en certificación FSC, gestión forestal, comercialización de productos forestales, servicios ecosistémicos y biodiversidad, se ha realizado un análisis del estado de la certificación FSC de gestión forestal y cadena de custodia en España e internacionalmente así como sus perspectivas de evolución. Se ha estudiado en las comunidades autónomas objeto de proyecto el estado de los ecosistemas forestales y de los servicios que proveen, así como de las previsiones de cambio a corto y medio plazo y se ha realizado un diagnóstico sucinto del mercado de los productos forestales, la certificación FSC y los servicios ecosistémicos, incluyendo estudios de caso sobre gestión forestal para la producción de madera, biomasa, leñas, resina, corcho, caza y ganadería en régimen extensivo.También se han considerado la gestión de bosques en áreas protegidas, los productos forestales no maderables (como el piñón, o las setas), el uso social y recreativo, así como el turismo rural. Por último el estudio analiza las herramientas de emprendimiento y oportunidades de empleo vinculadas a la certificación FSC, los servicios ecosistémicos, el medio ambiente y el mercado.


Estado de la certificación FSC y perspectivas de evolución

En todo el mundo cuentan con el certificado FSC un total de 183 millones de hectáreas en 80 países y 1.303 certificados de Gestión Forestal. En relación con el mercado de los productos forestales hay 28.569 titulares de certificados FSC de cadena de custodia en 112 países. En Europa, hay 88,37 millones de hectáreas certificadas FSC en 32 países y 541 certificados de Gestión Forestal, y representa el 52% (con 14.935 titulares) de todos los certificados FSC de cadena de custodia en 41 países. En España hay 194.094 hectáreas certificadas FSC destacando Andalucía, Galicia y Canarias con el 61%, 14% y 9% del total respectivamente.

En cuanto a los certificados FSC de cadena de custodia de los 683 existentes a 4 de diciembre de 2014 el 30% corresponden a empresas de artes gráficas, materiales impresos y papelería; el 28 % a empresas de productos de madera para mobiliario y/o construcción. Con menor representación figuran las empresas de pulpa, papel y cartón (12%), las empresas dedicadas a los aprovechamientos forestales, madera en rollo, leñas y biomasa (11%) y el sector del envase y embalaje con un 10% del número de cadenas de custodia FSC.

Las comunidades autónomas con más titulares de certificados FSC de cadena de custodia son Cataluña (25%), Galicia (17%), Madrid (16%) y Valencia (13%). El aumento de superficie con certificado FSC de gestión forestal en el mundo y en España de 2012 a 2014 ha sido del 21%. Mientras el crecimiento del número de cadenas de custodia FSC en ese periodo ha sido del 23% en el mundo y del 46% en España.

Excelentes oportunidades de emprendimiento y empleo

El estado de conservación de los ecosistemas forestales españoles y de los servicios ambientales que proveen es aceptable en general, pero las oportunidades de emprendimiento y empleo que representan son excelentes. Los propietarios o gestores forestales certificados FSC pueden conseguir precios más altos para sus productos, atraer a nuevos clientes y acceder a nuevos mercados. Los propietarios públicos y privados deben concienciarse de que sus terrenos suministran servicios ambientales o ecosistémicos necesarios y con demanda social y económica.

La ordenación y la gestión forestal, junto con la certificación FSC son herramientas que facilitan la implantación de sistemas como el Pago por Servicios Ambientales (PSA). La mejora del conocimiento y la experiencia en los sistemas de certificación forestal y de pago por servicios ambientales están generando iniciativas sólidas y exitosas vinculadas a la certificación FSC en Andalucía, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Cataluña, que aprovechan la demanda actual y potencial para obtener importantes beneficios en el acceso a los mercados y en la mejora de sus valores ambientales y sociales.

La presencia de cadenas de custodia certificadas FSC en comunidades como Castilla-La Mancha (33 cadenas de custodia FSC) y el enorme potencial de sus ecosistemas forestales propician oportunidades fundamentalmente vinculadas a la madera, el corcho, la resina y otros productos y servicios forestales que impulsan la creación de nuevas empresas y líneas de negocio generadoras de empleo y desarrollo rural.


Un profesor de Forestales, convocado por la FAO para analizar la política de bosques

Cerca de 40 expertos europeos y norteamericanos se reúnen en Italia para hacer una "prospectiva del sector forestal" del continente a 20 o 30 años


Juan Picos. // Duvi
Juan Picos. // Duvi

Juan Picos, profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal, figura en el grupo de expertos en Políticas Forestales convocados por la FAO, la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, a la reunión que celebra en la ciudad italiana de Arona. El objetivo del encuentro, señala el especialista, es "realizar una prospectiva del sector forestal europeo".

En un campo como el forestal, recuerda el docente, es especialmente importante diseñar una estrategia ya que las medidas que se adopten este año tendrán una incidencia directa dentro de 20 o 30 años, "cuando llegue al mercado la madera de los árboles que plantemos ahora", señala la misma fuente, de ahí la importancia de estudiar los posibles escenarios que podrán darse dentro de unos años en materia de demanda, producción o gestión de los recursos.

"Nuestra primera función", indica el profesor, "es poner los números por delante, establecer una serie de escenarios, una serie de cuantificaciones, tanto económicas como en términos de producción, sobre las que después se puedan sustentar las políticas de cada país o región".

Para ello, tendrán en cuenta factores como el cambio climático, "que puede generar un descenso de la productividad en los bosques", la influencia sobre la demanda del aumento de las áreas protegidas, los "graves efectos en la disponibilidad de madera a medio plazo, que pueden suponer dinámicas poblacionales de abandono en algunas áreas geográficas".

En lo relativo a producción de madera, "Europa podría ser en el año 2015 una gran deficitaria", señala la misma fuente.