domingo, 12 de mayo de 2013

Galicia produce o 50% da madeira de toda España


El sector de la madera de Galicia, que aglutina a unas 3.000 empresas y genera unos 26.000 empleos directos, pide a la Xunta poner en marcha medidas que incentiven el consumo interno, como el fomento de la rehabilitación, y advierte de que la comunidad "necesita con urgencia una política forestal que incentive la inversión en el monte". "Vamos a contracorriente de lo que están haciendo otros países que quieren ser potencias forestales", dijo la secretaria de Confemadera, Ana Oróns.

El Instituto Galego de Estatística (IGE) presentó ayer un estudio sobre la situación y las perspectivas del sector, que se basa en datos de 2008 con actualizaciones de la contabilidad anual hasta 2010 y que concluye que hay unas 3.000, con un peso del valor añadido del 2% en la economía gallega y el 2,3% del empleo (26.000 puestos directos). Como característica específica, el director del IGE, José Antonio Campo Andión, destacó que se trata de una actividad "muy distribuida a lo largo del territorio".
Sobre los efectos de la crisis, indicó que "difícilmente" algún sector se puede escapar de su influencia, pero los datos utilizados en el estudio "impiden tener la valoración exacta del impacto". Asimismo, apuntó que el sector representa más del 6% de las exportaciones gallegas a la UE y tiene un peso del 7,4% en el conjunto de la actividad en España, una cifra superior a la del peso del PIB gallego en el estatal.
La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, que intervino en la presentación del informe, destacó la importancia de este sector y la de que el instituto estadístico haya recopilado datos "objetivos y fiables" para conocer su situación. Este, dijo, es "un primer paso" que realiza el IGE como órgano independiente, pero pretende "ampliar sus análisis" a otros sectores.

Fonte: http://www.elcorreogallego.es
viernes, 3 de mayo de 2013

Galicia, unha potencia forestal en reconstrución

Os profesionais chaman á cooperación nun sector que liga unha gran capacidade económica con problemas endémicos


A industria forestal aporta o 3% do PIB de Galicia, pero unha xestión axeitada en toda a cadea de produción, desde a ordenación da propiedade ata a comercialización do produto, podería duplicar a súa capacidade. Este convencemento foi o punto de partida dun dos estudos emprendidos no marco de Diálogos 03, un debate interdisciplinar organizado pola Asociación de Becarios da Fundación Barrié. A celebración do diálogo, este sábado na sede da fundación, congregou a un amplo número de expertos e profesionais do sector, que emprenderon unha análise das carencias e fortalezas do aproveitamento forestal en Galicia, onde a industria da madeira e o moble mantén 20.000 empregos directos e 50.000 indirectos, segundo o último estudo de Confemadera.

A partir da sesión de debate e os estudos presentados, a Asociación de Becarios da Fundación Barrié, en colaboración con The Boston Consulting Group, trasladará á Xunta de Galicia as conclusións --a fundación recorda que foi o presidente Alberto Núñez Feijóo quen solicitou esta investigación--. 

Algunha delas podería facer referencia ás palabras de Elier Ojea, presidente de Confemadera, que fixo un chamamento para que todos os actores, administración incluída, se senten a dialogar para buscar unha mellor cooperación. Ou ás do economista Emilio Santos, coordinador do estudo relativo á industria, que asegurou que as empresas están preparadas para asumir e comercializar un aumento da produción. "Estamos fallando como sociedade se podemos aportar o dobre e non o facemos", espetou. A tenor do transmitido en Diálogos 03, a capacidade do monte galego non é o problema, se non a forma de aproveitalo.


O minifundio


Efectivamente, os problemas son outros, e van alén do contexto económico. O máis coñecido é a estrutura da propiedade do monte galego, concentrada en minifundios privados. O propietario galego medio ten dúas hectáreas repartidas en oito parcelas, e só un 3% participa en fórmulas de cooperación con outros propietarios. Precisamente, a proposta xurdida do grupo de traballo de Diálogos 03 é camiñar cara a unha cooperación na xestión das parcelas, que derive nunha planificación conxunta na explotación dos terreos para aumentar a competitividade. 

Xa existen modelos en Galicia, como a Asociación de Productores de Madeira de Foz ou a Sociedade Agraria de Transformación Montes de Trabada --presidida por Daniel Villapol, conselleiro delegado de Madeiras Villapol--, pero non bastan.


O papel da Xunta


Xunto ao fomento das fórmulas de cooperación, formuláronse un amplo abano de propostas. Entre elas, a eliminación de barreiras fiscais para as sociedades de propietarios ou incentivar a movilidade de terreos forestais cara ao Banco de Terras de Galicia, un instrumento artellado pola consellería de Medio Rural para dar saída ás parcelas abandonadas.

Pero os profesionais non desexan un papel intervencionista da Xunta. Emplazan á administración como mediadora para tecer pontes entre os distintos actores, por exemplo, á hora de priorizar liñas de investigación eficientes que repercutan na competitividade do produto e das empresas.


As empresas


O papel da industria forestal, terceiro punto na orde do debate, recibiu máis gabanzas que críticas. Emilio Santos insistiu en que as empresas galegas dedicadas ao taboleiro, "que está ao 50% da súa capacidade de produción", e á pasta "están á altura das mellores do mundo" e volveu mirar cara á estrutura da propiedade en Galicia. "Tal e como está, non podemos facer nada", afirmou.

Pese a iso, marcou importantes retos de cara ao futuro, como alcanzar os 115.000 empregos no sector. "O monte galego ten pontencial para xerar riqueza e emprego sen apenas investimento, sen contraer un gran déficit", concluíu.

Unha afirmación esperanzadora nun contexto complicado para o sector. A facturación da industria da madeira e o moble en Galicia descendeu un 4,56% en 2012, alcanzando os 1.625 millóns de euros. O informe anual de Confemadera reflectía tamén que a industria de transformación galega perdeu 794 millóns de euros en facturación e 6.800 empregos desde o ano 2007. 


A 'fórmula Losán' 


Alfonso López Pena, presidente da Asociación Nacional de Fabricantes de Taboleiro Aglomerado e director xeral de Losán, grupo madereiro de alto calibre con instalacións repartidas en dez países, debullou tres puntos craves para mellorar estes datos, transversais a toda a xornada de debate.

Estes pasarían por dignificar o produto, aumentar a produción de madeira e estimular o seu consumo. "A madeira é sostible, podémola producir e cortar aquí. A súa demanda enerxética é moi baixa comparada con outros produtos. É necesario axilizar os trámites burocráticos e eliminar o conflito de competencias. Non pode ser que tantas administracións teñan responsabilidades sobre o monte", aseverou.


A teoría


Estas foron algunhas das ideas que brotaron de Diálogos 03, nun ambiente de debate, por momentos intenso, co obxectivo de asomar a cabeza cara ao futuro. As fórmulas para combater o minifundio, o papel da administración e as necesidades das empresas asentaron o boceto dun novo ordenamento do sector, pero, polo de agora, só na teoría.«Un bosque ordenado generaría el doble de beneficio y más puestos de trabajo»


«El monte fue el banco de los gallegos, pero ahora lo es todavía más». La diferencia es que en este momento delicado, explica Elier Ojea Ureña, el presidente de Confemadera Hábitat, hay que cambiar el chip y lo que tiene que hacer el propietario es convertirse en inversor para dar mayor valor al monte. Porque la industria estará, apunta, allí donde esté la materia prima que precisa. Y no solo quiere eucalipto o pino, también otras especies, como castaño o roble, que tienen unos ciclos de crecimiento más largos. El tema es que para que las plantaciones sean rentables requieren un mimo y cuidado que ha de dárseles de forma constante. Y ahí la silvicultura juega un papel fundamental.
La ordenación de todo el terreno forestal que posee Galicia es, a su juicio, la base para conseguir esa mayor rentabilidad de la que habla. «Un bosque ordenado podría generar el doble de beneficio y mucho más trabajo», apunta.
El gran problema para llevarla a cabo, añade, es el minifundio que muchas veces frena a los inversores que buscan hacer negocio en Galicia. De hecho, explica que hay fincas tan pequeñas que las máquinas utilizadas para la corta o poda no pueden entrar. «El coste de producción de la madera en Galicia es de los más altos de toda Europa», asegura también. Y apunta que ahí «la Administración debe dar facilidades».
En este sentido, habla de la urgencia de articular medidas dirigidas a la prevención de los fuegos, además de las dedicadas a la extinción. Y destaca la importancia del bosque como fuente de riqueza.