Entradas

Mostrando entradas de septiembre, 2013

XUNTA DE GALICIA: Axudas Fomento da primeira forestación de terras non agricolas

Imagen
ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.
Obxecto
Establecer as bases que regulan as axudas para fomentar a primeira forestación de terras non agrícolas e proceder a súa convocatoria para o ano 2013 en réxime de concorrencia competitiva, a través de dúas liñas de axuda.
O disposto nesta orde será de aplicación para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con exclusión: a) Dos bosques ou outras superficies forestais que sexan propiedade da Administración central ou autonómica. b) Dos bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa. c) Dos bosques que pertenzan a empresas públicas. d) Dos bosques propiedade de persoas xurídicas, cando polo menos o 50 % do seu capit…

GALICIA:Diez medidas de gestión forestal para ganar 2.700 millones

Imagen
Un informe propone a Feijóo invertir 485 millones en el monte gallego para generar 21.000 puestos de trabajo
Galicia es una potencia forestal y maderera. Produce el 50% de la madera en rollo del Estado, el 43% de la madera aserrada, el 35% de la pasta de papel y el 33% del tablero. Sin embargo, según refleja un informe realizado por la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié y la consultora The Boston Consulting Group, las cifras se invierten cuando se trasladan al impacto económico. Galicia representa solamente el 13% de la facturación total del Estado, concentra el 13% del empleo y cuenta con un 10% de las empresas, según el estudio. 


Razones hay muchas, pero predominan tres. La superficie forestal desaprovechada, que se estima en un 30% del total, a mucha distancia de las primeras potencias mundiales, como el caso de Finlandia, con una superficie forestal desaprovechada del 12%. En segundo lugar, una estructura de propiedad concentrada principalmente en minifundios privados que…

Romper a perversa espiral que rodea aos incendios está nas nosas mans

Imagen
Na última década arderon no país 285.000 hectáreas, segundo a Xunta de Galicia


“Esta é unha batalla a longo prazo na que non debemos dar nin un só paso atrás”. Así de contundentes se amosan os profesores da Escola de Enxeñaría Forestal, Juan Picos e Daniel Vega, ao referirse á loita contra os incendios, ao tempo que avogan pola mellora na xestión dos montes galegos como medida de prevención. Aínda que recoñecen que este é un problema “de difícil solución”, ambos os dous coinciden na necesidade de romper esta “espiral perversa” que rodea a todas as vagas de incendios que nas últimas semanas teñen en xaque ao país. 
O mellor xeito de acabar con esta dinámica “pasaría pola mellora substancial da xestión do monte e a posta en valor dun espazo natural que lle reporta moitos beneficios económicos ao home”, salienta Picos. 
A situación de abandono que está a sufrir o monte en Galicia por parte dos seus propietarios unido ao amparo que unha parte da sociedade dá ao lume, dificulta moito as t…