Entradas

Mostrando entradas de junio, 2011

O Pladiga 2011 mantén os medios humanos e materiais e incorpora melloras organizativas e técnicas na loita contra o lume

Imagen
MEMORIA

ANEXOS

MAPAS


O Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia de 2011 foi presentado polo conselleiro do Medio Rural e o director xeral de Montes, e será avaliado o vindeiro luns polo Consello Forestal, antes de ser sometido ao Consello da Xunta.
O seu obxectivo xeral é reducir ao mínimo posible os danos ecolóxicos, económicos e sociais producidos polos lumes forestais na nosa Comunidade.Está prevista a mobilización de 6.052 persoas en tempada de máximo risco e o emprego de preto de 40 medios aéreos e uns 300 en terra.
Como novidades deste ano salientan o emprego de avións lixeiros para tarefas de coordinación, a mellora do Índice de Risco Diario de Incendio (Irdi), o levantamento con GPS do perímetro de todos os lumes e a utilización, en probas, dun novo aditivo para mellorar a eficacia da auga na extinción.
O conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, e o director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, presentaron hoxe en rolda de prensa o Plan de prevenció…

Luz verde a Lei de Montes de Galicia

Imagen
A Lei de Montes fomenta a xestión forestal a partir dun aproveitamento sostible e integral da súa riqueza 
Dado que o 97% da propiedade forestal é privada, particular ou veciñal en man común, establécese un marco claro que aporta seguridade xurídica aos propietarios forestais, auténticos protagonistas no marco da xestión forestal sostibleA norma, analizada hoxe no Consello da Xunta, regula de xeito amplo e pormenorizado todo o relativo á ordenación, planificación, defensa e aproveitamento do monte galego e busca reducir o tradicional minifundio da propiedade forestalOrdena os aproveitamentos forestais optimizando as diversas actividades e usos que permite o monte (madeira, pastoreo, caza, biomasa, froitos, etc)Por primeira vez regúlanse de maneira clara e simple, nunha única disposición, as distancias mínimas que teñen que cumprir as novas repoboacións forestais respecto doutros cultivos e de fincas, edificacións e instal…

Cursos de ebanistería y forestal para Forcarei, y de mecánica para Cerdedo

El ayuntamiento de Forcarei anunció ayer que acababa de recibir una notificación de la consellería de Traballo e Benestar en la que se informaba sobre la concesión a este municipio de un curso de ebanista y otro de formación sobre aprovechamientos forestales.
El de ebanista tiene una duración de 818 horas y tendrá 15 alumnos. Se iniciará el próximo día 23, para concluir a final de noviembre, con un presupuesto total de 109.000 euros. Se desarrollará en Freixeira, con horario de 7.45 a 15 horas.
Por su parte, el de aprovechamiento forestal será de 618 horas, con un presupuesto de 67.000 euros y también con 15 alumnos. Será del 1 de julio al 19 de noviembre.
A Cercedo le fue concedido, por la Diputación, un curso de mecánica básica del automóvil, dirigido a personas de 16 a 35 años. Tendrá una duración de 30 horas, y el plazo para inscribirse ya está abierto, hasta el 7 de julio. Comenzará en septiembre.

El proceso de producción de Ence también puede ser conocido ahora a través de un vídeo que la empresa incorporó su canal en Youtube. Las imágenes explican cómo se produce pasta de papel libre de cloro en la fábrica de Lourizán y cómo se genera energía renovable con biomasa.

Imagen
El proceso de producción de Ence también puede ser conocido ahora a través de un vídeo que la empresa incorporó su canal en Youtube. Las imágenes explican cómo se produce pasta de papel libre de cloro en la fábrica de Lourizán y cómo se genera energía renovable con biomasa.Con la difusión de este vídeo, que fue realizado por la productora pontevedrés ADPA Producciones Audiovisuales, Ence quiere continuar avanzando en su apuesta por la transparencia. «Queremos dar a conocer nuestros procesos en una fábrica, la de Pontevedra, que tiene unos parámetros de eficiencia y de gestión ambiental que, dacordo con un estudio realizado en 2009 por la consultora finlandesa Pöiry, están entre los mejores del sector de la producción de pasta a nivel global», destaca la pastera.
El vídeo que Ence acaba de publicar en su canal de Youtube muestra el proceso de producción paso a paso, comenzando con una vista de los bosques y con la llegada a la factoría de los camiones cargados con madera. «La empresa ge…