Preto de 260 persoas participan en dúas xornadas do ISSGA sobre prevención e seguridade no sector forestal


Preto de 260 persoas participan en dúas xornadas do ISSGA sobre prevención e seguridade no sector forestal

A directora so Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), Adela Quinzá-Torroja, clausurou hoxe o curso de Lugo
O ISSGA está a desenvolver este ano un programa específico de prevención de riscos laborais para o sector forestal, no marco do Plan de Actividades do Instituto para 2012
A creación deste programa específico para o sector forestal xustifícase pola súa importancia económica e social, e tamén polas taxas de sinistralidade que se rexistran
Lugo, 20 de xuño de 2012.- Preto de 260 persoas participaron en dúas xornadas sobre prevención e seguridade no sector forestal, organizadas polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), dependente da Consellería de Traballo e Benestar. En concreto, hoxe ten lugar en Lugo e onte tivo lugar na Coruña.
A directora do ISSGA, Adela Quinzá-Torroja, clausurou hoxe a xornada de Lugo na que se presentou a situación actual do sector forestal en Galicia, así como os principais riscos existentes nos traballos forestais en monte, procedementos de traballo e medidas preventivas, facendo especial fincapé na maquinaria utilizada e na planificación e organización dos traballos en montes.
O ISSGA está a desenvolver este ano un programa específico de prevención de riscos laborais para o sector forestal, no marco do Plan de Actividades do Instituto para 2012. Este programa levase a cabo en colaboración con entidades relacionadas co mesmo, tales como asociacións, sindicatos especializados ou a Escola Politécnica de Lugo, e conta con catro eixos: actuacións de loita contra a sinistralidade no sector; accións informativas e formativas; xornadas técnicas; e formación de docentes do sector agrario, no marco dun acordo de colaboración coa Consellería de Medio Rural e Mar.
As actuacións de loita contra a sinistralidade céntranse en visitas dos técnicos do ISSGA a empresas do sector para prestarlles asesoramento técnico, que pode ser solicitado voluntariamente polas empresas e permitirá, ademais de determinar a tipoloxía dos accidentes máis frecuentes e as súas causas, manter contacto coas asociacións e empresas para facer un seguimento continuo, e elaborar un cuestionario de actuación para o persoal técnico do ISSGA para protocolizar o procedemento das devanditas actuacións técnicas.
Durante este ano se están a realizar accións informativas sobre os riscos máis frecuentes da actividade forestal, por exemplo, a actividade da tala, que é unha das que maiores índices de sinistralidade presenta. Estas accións informativas poden estenderse a outras actividades do sector, como por exemplo ao uso da motoserra, á maquinaria utilizada ou ao emprego de produtos fitosanitarios, entre outras.
Alto índice de gravidade
Quinzá-Torroja indicou que “a diversidade de tarefas que comprenden os traballos forestais e as condicións nas que se desenvolve esta actividade, tales como a dispersión e afastamento das explotacións provocan que este sexa un sector no que se detectan accidentes de gravidade”.


Asemade das características dos lugares e organizativas,contémplanse outros factores como o uso de maquinaria diversa con ruído e vibracións, como a motoserra; a utilización de praguicidas e outros agroquímicos, ou riscos ergonómicos propios das tarefas forestais.A creación deste programa específico para o sector forestal xustifícase pola súa importancia económica e social, e tamén polas taxas de sinistralidade que se rexistran.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Un monte viable económicamente, eje de las propuestas de la cadena de valor de la madera para el futuro forestal

Tablas de precios orientativos de la madera