La Xunta realizará mejoras en los ríos Castro y Ventoxo de Cerdedo y Forcarei para evitar situaciones de riesgo

Estas actuacións comprenden o acondicionamento e a limpeza do leito dos ríos e das súas marxes, así como a retirada e transporte de residuos, movemento de terras e a reposición de estruturas.

O Consello da Xunta na súa reunión desta mañá aprobou, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, un investimento de 150.000 euros para  actuacións de emerxencia de inmediata execución nos ríos Castro e Ventoxo, nos concellos pontevedreses de Cerdedo e Forcarei. A finalidade  esta actuación é realizar obras de restauración e reposición dos leitos co obxectivo de solventar situacións de perigo como a derivada do temporal sucedido en Galicia na semana do 22 ao 28 de febreiro.
 
Graves consecuencias
 
Este suceso provocou o desbordamento destes ríos e as consecuentes inundacións, polo que se fixo preciso adoptar medidas extraordinarias e de urxente necesidade, que consistiron na execución de actuacións hidráulicas con carácter de emerxencia.
 
Estas actuacións comprenden o acondicionamento e a limpeza do leito dos ríos e das súas marxes; retirada e transporte de residuos; reparación dos problemas estruturais,especialmente a erosión en muros e as  seccións a pontes e camiños (estribos, pías, varandas); corta de árbores que invaden o leito dos ríos e revisión xeneralizada dos leitos co obxecto de solucionar os problemas xurdidos.
 
Estas obras fanse necesarias non só para darlle unha solución inmediata á problemática  xurdida, senón tamén para impedir que esta situación se agrave ou se repita nun futuro inmediato.
 
O temporal acaecido en Galicia nos últimos días do mes de febreiro provocou diversos danos nas bacías destes ríos, tanto en bens de titularidade pública como privada.
 
O elevado incremento de caudal e o arrastre de materiais procedentes das riadas e dos desprendementos causados polo forte temporal obstacularizaron o fluxo da auga a través da obra de drenaxe. Produciuse un incremento da intensidade das puntas de avenidas e unha erosión e sedimentación que descontrolaron a morfoloxía dos leitos.
 
Como consecuencia de todo isto, os ríos desbordados anegaron inmobles e núcleos de poboación enteiros e importantes danos e perdas aos intereses públicos.
 
Esta situación provocou un progresivo encoramento do contorno que o día 26 de febreiro fixo que a estrutura de drenaxe cedese, aliviando unha gran cantidade de auga.Esta auga arrastrou camiños, pontes de formigón, pontes medievais, muíños e outrasinfraestruturas, ata a praia fluvial de Cerdedo.
 
Así mesmo, provocou cúmulos de sedimentos nos leitos formados por grandes pedras,árbores, restos das pontes, dos muíños e outros elementos, co que a capacidade hidráulica dos ríos se viu moi reducida, aumentando o risco de novas inundacións.
 
PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 
  • Cruzamento N-541: limpeza do leito ao seu paso polo cruzamento da N-541
  • Esbarrela: reposición da pasarela de lousa de formigón armado e da ponte de fábrica de cachotaría.
  • Folgoso: reposición do pasal de formigón.
  • Zona minicentral: rehabilitación das tres pontes de pedra
  • Ponte Piñoa: reposicición de materiais e acondicionamento de explanada.
  • Praia fluvial: retirada de material e reposición de material
  • Limpeza dos leitos
Fonte: www.xunta.es

Comentarios

Entradas populares de este blog

Un monte viable económicamente, eje de las propuestas de la cadena de valor de la madera para el futuro forestal

Tablas de precios orientativos de la madera