Publicaciones forestales

Publicaciones de forestal

FONTE ( Medio Rural Xunta de Galicia) 


Título:
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro
Resumo:
Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.
Descargar (3 Mb)

Ano publicación: 2018 | DL: C 1068-2018 | Nº páx: 6


Título:
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia
Resumo:
Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

Ano publicación: 2018 | DL: C 1050-2018 | Nº páx: 6


Título:
A cerdeira galega para madeira: selección, conservación e usos actuais
Resumo:
Segunda edición ampliada de A cerdeira de orixe galega para uso forestal, na cal se engaden novos clons experimentais de cerdeiras e o uso da cerdeira como materia prima nos oficios tradicionais.

Ano publicación: 2018 | DL: C 129-2018 | Nº páx: 48
Título:
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal
Resumo:
Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.
Versión galego (2 Mb) - Versión castellano (21 Mb) - Versión english (15 Mb)

Ano publicación: 2018 | DL: C 128-2018 | Nº páx: 6Título:
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xardín Botánico 
Resumo:
Despregable informativo e explicativo sobre o xardín botánico do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
Descargar (14.3 Mb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 268-2016
Título:
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Resumo:
Resultados dos traballos de mellora xenética levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para loitar contra o nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) do piñeiro.
Descargar (3.4 Mb)  Ano publicación: 2017 | DL: C 1771-2017Título:
Árbores seleccionadas de cerdeira galega para uso forestal
Resumo:
Tríptico explicativo sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.
Descargar (11.5 Mb) Ano publicación: 2015 | DL: C 1999-2015
Título:
Novos hortos de semente de Piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética
Resumo:
Tríptico informativo sobre novos hortos de semente de piñeiro do país e os avances de mellora xenética e silvícola que se están a producir no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
Descargar (3.8 Mb)  Ano publicación: 2016 | DL: C 1545-2016

Título:
O plumeiro ou carrizo da Pampa
Resumo:
Tríptico informativo sobre as principais medidas de prevención, control e eliminación da planta invasora o plumeiro ou carrizo da Pampa (Cortaderia selloana).
Descargar (16 Mb)
Ano publicación: 2016 | DL: C 1830-2016Título:
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Texto consolidado ao 1 de xaneiro de 2016

Descargar - versión en galego (1 Mb)
Descargar - versión en castelán (1 Mb)
Ano publicación: 2016 | DL: C 186-2016 | Nº páx:: 144 | Linguas: Galego e castelán

Título:
A cerdeira de orixe galega para uso forestal
Resumo:
Estudo de como se debe pontenciar o cultivo de cerdeiras mediante a plantación de materiais seleccionados para a obtención de madeira.
Descargar (9.6 Mb) Ler  Ano publicación: 2015 | DL: C 1521-2015 |
Nº páx:: 33

Título:
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)
Resumo:
Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).
Descargar (2 Mb) Ler  Ano publicación: 2015 | DL: C 1059-2015 |
Nº páx:: 23

Título:
AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE EROSIÓN TRAS INCENDIOS FORESTAIS
Resumo:
Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.
Descargar (624 Kb) Ano publicación: 2015 | DL: C 825-2015
Título:
GUÍA DO CULTIVO DO CASTIÑEIRO PARA A PRODUCIÓN DE CASTAÑA
Resumo:
A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas. Descargar (54 Mb)  Ano publicación: 2014 | DL: C 1627-2014 | Nº páx:: 134


Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)
Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas forestais propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector forestal no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar a viabilidade económica, a sostibilidade ambiental e a aceptación social dos aproveitamentos nos montes.
Descargar (7 Mb)  Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1679-2014
Título:
VARIEDADES PARA OS SOUTOS NOVOS
Resumo:
Estudo e descrición das variedades que posúen mellores características tecnolóxicas e produtivas para plantar nos soutos novos, coa finalidade de mellorar o coñecemento sobre as variedades de maior interese para os diferentes usos.
Descargar (8 Mb) Ler Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84 453-5116-1 | DL: C 1810-2013 | Nº páx:: 38 | Prezo: 15 €
Título:
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (non consolidada) - Descargar (9 Mb)- Ler
Lexislación consolidada: Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Texto consolidado a 28/12/2017 - Descargar (260 Kb)  
Ano publicación: 2013 | DL: C 90-2013 | Nº páx:: 59
Título:
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores
Resumo:
Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios.
Descargar (51 Mb)  Nº páx: 341
Título:
Defensa contra os incendios forestais. Peóns conductores
Resumo:
Unidade didáctica sobre a organización e os procedementos de actuación para facer fronte aos incendios forestais dentro do territorio galego. Descargar (3.3 Mb)
Ler Nº páx: 52
Título:
Funcionalidade e operatividade dos vehículos autobomba na extinción de incendios forestais
Resumo:
Manual didáctico-práctico sobre los vehículos autobomba en la extinción de incendios forestales.
Descargar (3.3 Mb)
Ler libro (versión en gallego) DL: PO 660-2010 | Nº páx: 55Título:
Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia
Resumen:
Editado por la Dirección Xeral de Montes en colaboración con la Universidad de Santiago (USC) e con el financiamiento de fondos comunitarios FEADER. Se trata de una publicación de carácter técnico, que tiene como principal objetivo recopilar y difundir herramientas silvícolas de utilidad para la gestión sostenible de las masas forestales de Galicia.


Título:
Materiais de base de clons de castiñeiro híbrido para a produción de madeira (Castanea crenata x Castanea sativa), Mellora xenética de Pinus pinaster en Galicia, Principais variedades galegas de castiñeiro, Mellora xenética de Pinus radiata en Galicia
Resumen:
Serie de trípticos del Centro de Investigación e Información Ambiental de Lourizán basados en estudios realizados a partir de proyectos de I+D sobre investigación forestal.VerTítulo:
Jornada sobre la prevención de incendios forestales en grandes infraestructuras y núcleos rurales
Resumen:
Relatorios
   Ver (versión en gallego)


Título:
I Jornadas internacionales sobre el castaño
Resumen:
Relatorios y conclusiones
 
Ver (versión en gallego)
Título:
II Xornadas de arboricultura. A árbore no territorio. Coñecendo o presente e planificando o futuro
Resumen:
Resumen de las ponencias de las II jornadas de arboricultura. Aspectos técnicos de la arboricultura y sustentabilidad son desarrollados por expertos que son referentes de la arboricultura nacional y europea. Incluye un Cd recopilatorio. DL: C 408-2008 | Nº pág: 95 | Precio: 0 €Título:
Manual de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
Resumen:
Manual formativo en el que se recogen las medidas adoptadas con la entrada en vigor de la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales y su aplicación práctica. Se tratan también cuestiones técnicas y operativas de defensa y prevención de incendios forestales.
Descargar libro (22.748 Kb, versión en gallego)  DL: C-1965-2007 | Nº pág: 310 | Precio: 0 €


Título:
Decreto 105/2006. Protección dos núcleos rurais fronte aos incendios forestais
Resumen:
Eeste libro desarrolla de un modo práctico, gráfico y ameno el Decreto 105/2006 como un nuevo marco en la regulación y prevención en materia de incendios forestales. Va acompañado de un Cd.
DL: VG-106-2007 | Nº pág: 72 | Precio:0 €

Comentarios

  1. Gracias por las referencias
    Me gusta la página. Muchos Éxitos!!

    ResponderEliminar
  2. Considero que una de mis fortalezas es que me gusta leer por ende, lo transmito a los alumnos, les leo un libro en cada bimestre, selecciono uno que sea de interes del grupo, esto les agrada mucho, tambien platico con ellos sobre la importancia de la lectura, y me conforta ver que en muchas ocasiones en cualquier hora de clase y en el recreo en lugar de salir al patio se quedan a leer un libro, y tambie me solicitan libros para llevarse a su casa, el cual busco estrategias en los alumnos para que estamotivacion no se pierda.

    Asu vez tambien me preocupa que a estas alturas no me he familiarizado del todo con las TIC por lo cual creo que estoy desaprovechando estas herramientas que son pieza clave en la actualidad por lo que considero debo conocerlas, apropiarme de ellas y explotarlas al máximo.

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Tablas de precios orientativos de la madera

LA FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA